PSYCHOLOGICAL FEATURES OF ATTENTION DEVELOPMENT IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Authors

  • Nilufar Sodikjanovna Abdullaeva Namangan State University

References

Eisenberg B.I. Raspredelenie vnimaniya v myslitelnoy deyatelnosti uchashchixsya massovoy i vspomogatelnoy shkolы. Avt oref.... _ k. ps. n. - M., 1986. - 16 p.

Almazova O.V. Pedagogical technology korrektsii narushennogo vnimaniya mladshix shkolnikov s ZPR tserebralno-organicheskogo genesis. Dis..... _ k. p. n. - Ekaterinburg, 1997. - 202 p.

Ananev B.G. Vospitanie vnimaniya shkolnika. - M.: Izd-vo APN SSSR, 1946. - 52 p.

Anderson Dj. Cognitive psychology. - SPb.: Peter, 2002. S.80-110.

Barabanshchikov V.A. Vospriyatie i sobytie. Nauchnoe edition. - SPb.: Izd-vo «Aleteyya», 2002. - 512 p.

Barabanshchikov V.A. Dynamics of visual perception. - M.: Nauka, 1990. - 126 s.

Barabanshchikov V.A., Nosulenko V.N. Systematic. Vospriyatie. Obshchenie. - M.: Izd-vo Inet, psychol. RAN, 2004. - 453 p.

Bardin K.V. Use of reaction times for the study of sensory processes // Ob aktualnyx problemax eksperimentalnogo vremeni reagirovaniya. - Tartu, 1969. p. 10-13.

Baskakova I.L. Attention to oligophrenic children. - M.: Pedagogika, 1983. -112 p.

Baskakova I.L. Eksperimentalnoe issledovanie ustoychivosti vnimaniya podrostkov-uchashchixsya massovoy i vspomogatelnoy shkol. Avt oref. dis.... k. ps. n. - M., 1968. - 23 p.

Baxman T.K. Issledovanie selektivnosti zritelnogo vospriyatiya v mikrostrukture pertseptivnoy deyatelnosti. Dis..... _ k. ps. n.-M., 1977.- 178 p.

Baxman T.K. Processing of information in cognitive psychology. - Tartu: TGU, 1984. - 98 p.

Downloads

Published

2022-08-30

How to Cite

Abdullaeva , N. S. (2022). PSYCHOLOGICAL FEATURES OF ATTENTION DEVELOPMENT IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS. SCIENTIST IN THE MODERN SCIENCE WORLD: NEW ASPECTS OF THE SCIENTIFIC SEARCH, 1, 142–148. Retrieved from https://scipubplatform.online/index.php/ms/article/view/25